Montering av plåtar till de första lägenheterna har medvetet valts att avvakta med, för att kunna mäta hur stora de ska vara efter att det nya fönstret monterats och anpassats mot den befintliga gluggen i fastigheten. Ju fler fönster som monteras, desto bättre underlag får FMS och plåtslagaren att kunna tillverka plåtar till kommande fönster. De plåtarna kommer då att levereras och monteras samtidigt som de nya fönstren. Leverans av plåtar till de första lägenheterna sker under början av vecka 40 och monteras så snart de har kontrollerats att de är korrekta.

Montering av källarfönster har som tidigare meddelats skjutits framåt i planeringen. Just nu är planen att inte påbörja montering av nya fönster i källare förrän tidigast i mars 2020. Hur planeringen ser ut för källarfönsterbyte i de huskroppar där byte i lägenheter redan skett innan denna tidpunkt återkommer vi med om framöver. Huskroppar som är planerade att få nya fönster efter mars kommer att få sina källarfönster monterade i samband med övriga byten.