Fönsterbyte i nästa hus (Årstavägen 91 – 101) kommer att påbörjas som planerat. Observera att det blivit en förskjutning i samtliga tider med en vecka jämfört med den tidplan som delades ut i augusti. Detta till följd av en sen leverans från fabrik. Se mer info gällande uppdaterade tider på sidan om fönsterbytet.

Start kommer att ske längst upp i port 101 och gå nedåt och bort mot 91:an. 

Fönsterbyte i lägenheterna kommer att utföras fram till den 20 december. Därefter görs ett uppehåll fram till den 20 januari. Det kan eventuellt genomföras byten i trapphus under den tidigare delen av januari, men inga arbeten i lägenheterna är planerade. 

Som planen är just nu kommer de två översta våningarna på Årstavägen 93 att hinna göras innan juluppehållet, medan de två sista lägenheterna samt hela 91 kommer att göras efter den 20 januari. Observera att detta är under förutsättning att inga fördröjningar uppstår!

För senare byten, som är planerade runt påsk och sommarsemestrar är det lite för tidigt att säga exakta datum utan att riskera att de behöver bli justerade.