När det är dags att ta ut granen, tänkt på att återvinna den på rätt sätt. Se info på Stockholm Vatten och Avfall
I Årsta kan man lämna granen enligt nedan;
– Årsta torg Hjälmarsvägen 26,
bakom Årsta torg.
lördag 6 januari, kl. 15:00-16:00
lördag 13 januari, kl. 10:00-11:00
– Årsta – Vättersvägen 1, Bredvid Thaikiosk.
– Årsta – Östberga återvinningscentral