Styrelsen har haft en avstämning med Stockholms Stadsnät i januari. Syftet var att ta del av de supportärenden som har inkommit, samt höra hur de tycker att året har varit. Enligt deras loggar så har det endast inkommit 15 ärenden, vilket får anses som väldigt få ärenden på 242 lägenheter.

Om ni har problem som återkommer så är det viktigt att ni hör av er till Stockholms Stadsnät, så vi får in statistik och kan trycka på om det behövs. Är det samma problem för flera användare så kan vi kräva en åtgärdsplan, om det är ett fel som de är ansvariga för.

Några tips om man upplever problem med sitt internet:

  • Se till att du är uppkopplade på 5GHz-nätet (namnet på nätverket bör vara R15-xxxx-5GHz) för att få bäst hastighet.
  • Är namnet på ditt nätverk enbart R15-xxxx (dvs inte R15-xxxx-xGHz) så är det en felaktig konfiguration och då behöver du ta kontakt med supporten på Stockholms Stadsnät.
  • Göm inte routern inne i ett skåp eller bakom något som täcker över den, då ökar risken för dålig uppkoppling.

Har du problem kontakta supporten på Stockholms Stadsnät direkt på tel. 08-5012 20 10 eller support@stosn.se för att få hjälp, samt att vi också får viktig statistik på supportärenden.
På deras hemsida: www.stockholmsstadsnat.se finns installationsguider och även svar på vanliga frågor.

När ni väl kontaktar dem, var förberedda med följande information:

  • Vad är det upplevda problemet? Är det långsamt, bryts uppkopplingen ofta?
  • Använder ni en egen router eller är det routern som Grängen tillhandahåller?