Brf Grängen

Grängen är en bostadsrättsförening inom HSB Stockholm

Författare: Styrelsen (Sida 1 av 5)

Betalar du avgiften via autogiro?

Brukar du betala avgiften via autogiro? Vår förvaltare Storholmen har idag meddelat att man av misstag även skickat e-faktura till autogiro-kunder. Du som normalt betalar via autogiro ska INTE godkänna den e-faktura du fått, utan avgiften kommer att dras som vanligt via autogiro. Om du av misstag har godkänt e-fakturan så kan du kontakta Storholmen på tfn 08-520 252 00 eller info@storholmen.se

Du som brukar betala via e-faktura, ska godkänna fakturan som vanligt!

 

Bredbandsbytet

Vår nya bredbandsleverantör Stockholms Stadsnät inbjuder till ett informationsmöte tisdag 22 november kl 18 i Grängerian.

Routern lämnas ut på Föreningsexpeditionen, Siljansvägen 56, följande tider:

  • Måndag 5/12 kl 19-21
  • Tisdag 6/12 kl 19-21
  • Onsdag 7/12 kl 19-21
  • Torsdag 8/12 kl 19-21
  • Fredag 9/12 kl 19-21
  • Lördag 10/12 kl 10-12
  • Söndag 11/12 kl 10-12
  • Onsdag 14/12 kl 19-21.

Ta med ifylld kvittens och legitimation!

Själva övergången till Stockholms Stadsnät planeras ske den 15 december.

Informationsblad om utlämning av router

Kvittens för router

Byte av bredbandsleverantör

Som vi tidigare aviserat kommer föreningen att byta bredbandsleverantör.
Själva övergången planeras att ske torsdagen den 15 december. Inom kort kommer det ett informationsbrev i brevlådan från Stockholms Stadsnät, vår nya bredbandsleverantör.

Det kommer även att hållas ett
informationsmöte i Grängerian tisdagen den 22 november kl 18.

Alla kommer att få en ny router. Vi återkommer med information angående utlämning av routern.

Varma hösthälsningar från Styrelsen

Brev från Telenor

Som vi meddelade i senaste medlemsinfobladet har vi sagt upp vårt nuvarande bredbandsabonnemang med Telenor fr o m 1 januari 2023. Telenor har nu skickat ut brev till alla boende där de bekräftar uppsägning av abonnemanget och begär den router vi har fått låna av dem i retur. Returen av routern ska ske inom 14 dagar efter att vårt abonnemang avslutats, dvs senast 14 dagar in på det nya året. Stockholms Stadsnät, vår nya bredbandsleverantör, kommer att skicka ut brev med information till alla boende och de kommer också att bjuda in till ett informationsmöte. Du kommer att få en ny router kostnadsfritt.

Medlemsinfo + Städdag 22/10

Information på anslagstavlorna:

Medlemsinfo sep 22

Städdag 22 okt 2022 pdf

Tvättstugorna

Entema har utfört åtgärder i våra tvättstugor – en maskin från Stora tvättstugan har flyttats till Lilla tvättstugan och fläktarna i torkrummen i Stora tvättstugan har tagits bort och kasserats. Torkrummen kan forsättningsvis användas för självtork. Anslag med information finns uppsatt i båda tvättstugorna. Dessutom har Entema utfört service på maskinerna. 

Arbeten avslutat!

Nu har vi haft slutbesiktning,  relining av rören och putslagningar runt trapphus och loggior. Båda blev  godkända och det är endast lite målningsarbeten som kvarstår. 

Styrelsen kommer att ha begränsad möjlighet att svara på frågor nu under sommaren så det är väldigt bra att ni är här inne på hemsidan och kikar. Meddela oss via mejl om ni ser något här som är felaktigt eller något som saknas och ni vill få in.

Tänk på Grannsamverkan och ha en lite extra koll på att dörrar går i lås.

Vi önskar er en härlig midsommar och fortsatt skön sommar!

 

Styrelsen

På väg mot avslutande arbeten

Nu är putslagningarna vid våra trapphus återställda och nymålade. Det som återstår är en extrabeställning som vi gjort vid våra ”loggior”; putslagning och målning på partier av puts då de av trä målades förra året.

Röranalys som utför relining håller nu på i källaren under Åmänningevägen 16-10 och vi tar bort i princip samtliga vattenledningar inne i husets källarrum och lokaliserar förgreningar till stuprör (som det finns en mängd av) samt rensar ur alla så kallade sandfångare (en typ av brunn som ligger i källargolven dit dagvatten från stuprör leds in och bör rensas emellanåt). De sammanför även förgreningar till en, förut dold, markbrunn som finns på baksidan av gästrum och expeditioner och där är det nu uppgrävt tillfälligt.  De ritningar som finns från byggår stämmer inte med hur dessa har dragits, men efter noggrann filmning av rör så har både de och vi nu vetskap om hur de ligger. Röranalys håller tidsplanen och besiktning kommer att ske innan midsommar.

Städdag 7/5 + Rörarbeten

Info i trappuppgångarna:

Städdag 7 maj 2022

Anslag avstängning

Medlemsinformation Februari

Hej,

Här finner ni februari månads medlemsinformation (klicka på länken nedan):

Medlemsinfo Feb 2022

Varma hälsningar från Styrelsen

Sida 1 av 5