Brf Grängen

Grängen är en bostadsrättsförening inom HSB Stockholm

Författare: Styrelsen (Sida 1 av 4)

Städdag 3 oktober

Lördag den 3e oktober håller vi en städdag i föreningen. Vi ses från klockan 10 vid garaget. Se anslag på tavlan i porten för detaljer.

Det behöver göras en rensning i våra cykelförråd. Alla uppmanas därför att märka sin cykel och/eller barnvagn (eller annat lämpligt) som förvaras i cykel- och barnvagnsförråden med en lapp med namn och adress så att det syns att den används. Alla icke märkta saker i förråd kommer att förflyttas och förvaras på annan plats, för att ge utrymme för sånt som verkligen används.

Dränering/isolering påbörjas

Under andra halvan av augusti kommer arbetet med dränering av våra fastigheter att påbörjas, utförd av entreprenören Västerorts BMF. Som informerats om tidigare hanterar vi detta år de fastigheter där de nya lägenheterna byggts. Arbetet kommer därför att starta med fastigheten som innefattar Siljansvägen 43-45 och Åmänningevägen 18-20. Därefter sker arbete runt Siljansvägen 55-57. Mer detaljerade tidplaner kommer att kommuniceras till berörda medlemmar.

Den fortsatta dräneringen runt föreningens samtliga fastigheter är beroende av dels hur höstens arbete går, samt hur vår ekonomi ser ut framöver.

Det arbete som ska göras är att förbättra dräneringen och isoleringen av sockeln, samt att vi även förändrar avrinningen av dagvatten från stuprör och spygatter/brunnar att gå i nya rör på utsidan av fastigheterna, istället för som nu i de gamla rören från när husen byggdes under huset.

Justering av årsredovisning

Efter att årsredovisningen skrivits under, tryckts upp och delats ut noterade en uppmärksam medlem att balansräkningen inte stämde. Hur detta kunde passera både vår dåvarande ekonomiska förvaltare (HSB Stockholm) och vår externa revisor (från BoRevision) är en gåta. En uppdaterad Årsredovisning, med ett uppdaterat bokslut och nya påskrifter, finns nu därför här på vår hemsida och nås genom att klicka på ”Föreningen” > ”Stämma”. Där finns även en beskrivning av vilka rättningar som införts jämfört med den version som delades ut till samtliga medlemmar.

Årsstämman senareläggs

Som en följd av Corona-viruset har styrelsen beslutat att skjuta på vår stämma till torsdagen den 11 juni. Nuvarande ledamöter i styrelsen fortsätter alltså sin beslutade mandatperiod i ytterligare två månader. Årsredovisning samt annan information inför stämman kommer att delas ut till samtliga lägenheter inom kort.

Förändring i TV-utbudet

Den analoga sändningen av TV-kanaler som ingår i avgiften kommer snart att försvinna när ComHem digitaliserar. Det kommer dock fortfarande att ingå ett grundutbud i avgiften, men sändningarna kommer istället att vara digitala. De digitala kanalerna finns redan att nyttja, via det vanliga TV-uttaget i väggen. Däremot kommer de analoga sändningarna att försvinna. Från början var denna nedstängning planerad till maj, men har till följd av Corona-utbrottet skjutits fram till den 8 september.

För er som redan tittar digitalt har det ingen påverkan, men för er som tittar på de analoga sändningarna kan ni behöva köpa en ny utrustning.

Denna förändring kan vi från föreningens sida inte styra eller påverka, utan hanteras helt och hållet av ComHem. De har även en bra sida med information ifall ni är fundersamma på vad som händer.

Läs mer på:
https://www.comhem.se/tv/digitalisering

Informationskväll

Detta är en påminnelse om den informationskväll för alla boende i Grängen som beskrevs i infobladet som delades ut för ett tag sedan. Här får du svar på dina frågor och funderingar i föreningen och får information presenterad av representanter från Styrelsen, Valberedningen, Husvärdar, Seniorklubben och andra.

Välkommen ner till Grängerian på torsdag kväll!

Hantering p-platser

I infobladet som nyligen delats ut till alla lägenheter fanns en text om hantering av kölistan till parkeringsplatser. Vi var dock lite för snabba med den informationen, eftersom systemet inte riktigt är färdigställt för vår del ännu.

Så snart den gamla listan är överförd och systemet är igång återkommer styrelsen med mer information. Vi ber er därför att avvakta några dagar.

Dagvatten Siljansv. 55-57

Inför starten av ombyggnaden av källarlokaler till lägenheter på Siljansvägen 55 och Åmänningevägen 20 utfördes en fuktmätning i lokalerna för att se om det fanns fuktinträngning som krävde behov av ny dränering. Inga förhöjda fuktvärden noterades och det bedömdes därför att omdränering inte var nödvändig. Under arbetets gång har det dock visat sig att de gamla markrören, som används för dagvatten (alltså regnvatten från stuprör och spygatter) är i ett väldigt dåligt skick och är både igentäppta samt spruckna under huset. Allt vatten som samlas in på taken rinner alltså ut i grunden av fastigheten. Motsvarande bekymmer med spruckna rör har även noterats på sträckan Siljansvägen 61-73 i samband med en undersökning av råttproblem, men dock inte lika allvarligt som de under 55-57.

För att inte riskera att få fuktproblem under de nya lägenheterna har det nu tagits beslut att leda om dagvattnet i nya ledningar utanför fastigheten. Temporärt dras vattnet i slangar och externa rör, men kommer så snart som möjligt att göras på samma sätt som vid dräneringen på baksidan av Siljansvägen 47-53, som utfördes i samband med renoveringen av lekplatsen 2018. Målet är att utföra detta dräneringsarbete under våren. 

Samma sak kommer att utföras utanför den andra lokalombyggnaden på Åmänningevägen 20, där rören visat sig vara i ungefär samma skick.

Beroende på vad ekonomin tillåter under 2020 kommer dränering att utföras även där, samt om möjligt även på framsidan av Siljansvägen 47-53 för att på så sätt bli klar med den fastighetskroppen.

Styrelsen återkommer med mer information om när och var de olika jobben kommer att utföras.

Fönsterbytet

Som tidigare meddelat har fönsterbytet ett uppehåll fram till den 21 januari, då de fortsätter med byte på Årstavägen 93 och 91. Därefter börjar bytet på Årstavägen 113-117. Håll utkik i era brevlådor efter avisering om exakt vilken dag som fönsterbytet sker i er lägenhet!

E-faktura

För er som vill registrera betalning via e-faktura, sök i er internetbank på ”Storholmen Förvaltning” och fyll i uppgifter enligt det formulär som dyker upp. Använd valfritt OCR-nummer från den senaste aviseringen.

Sida 1 av 4