Brf Grängen

Grängen är en bostadsrättsförening inom HSB Stockholm

Författare: Styrelsen (Sida 1 av 2)

Arbeten på våra tak

Med start på fredag (13/9) kommer personer att röra sig på våra tak för att förbättra taksäkerheten. Detta innebär att personer kommer att behöva röra sig i trapphusen och upp genom luckan i innertaket på översta våningen, för att kunna komma upp och ut på taken. Ni som bor på översta våningen får därför vara lite extra försiktiga när ni öppnar er dörr, så att ingen står på stege precis utanför.

I samband med detta arbete kommer även hängrännorna längs taken att rensas.

Vattenläcka i Stora tvättstugan

Under måndag och tisdag kväll har det noterats att väldigt stora mängder vatten har samlats på golvet. Tack vare en bra insats med svabbande och letande kunde ett rör som glidit isär hittas under tisdagskvällen. Det sattes då ihop och har under onsdagsmorgonen kontrollerats och stabiliserats ytterligare av fastighetsskötaren. 

Risk för ytterligare översvämning bör därför inte föreligga, men håll gärna ett extra öga öppet om ni ser något misstänkt någonstans. 

Tidplan för fönsterbytet

I bilden nedan syns en övergripande tidplan för olika husgrupper i föreningen. Detaljerade datum för byte i varje lägenhet kommer att aviseras separat när arbetet närmar sig de olika portarna. Arbetet per husgrupp innebär ett byte av samtliga fönster i lägenheter, trapphus och källare (inkl. lägenhetsförråd och hyrda extra förråd). Bytet av glaspartier i loggior hanteras separat där tider och annan information kommer att aviseras specifikt till de lägenheter som är påverkade. 

Klicka på bilden för att få den i större format.

Att Hus A kommer efter Hus B och Hus C i tidplanen är en följd av för många lägenheter i Hus A där FMS inte kunde komma in och utföra mätningen. För att inte förskjuta hela projektet ytterligare sker därför starten istället i Hus B.

Fönsterbyte – Arbetsbod och containrar

Under hela arbetet med fönsterbytet kommer entreprenören (FMS Bygg AB) att behöva utnyttja delar av den öppna gräsytan på baksidan av Årstavägen 97-101, samt gräsmattan parallellt med garaget. Ytorna kommer att användas för att bland annat ställa upp en arbetsbod , samt containrar för verktygs- och materialförvaring.  Två containrar har ställts upp under fredagen (30/8) och arbetet med etableringen kommer att fortsätta under nästa vecka, med bland annat uppsättning av stängsel.

Ombyggnad källarlokaler

Aktuell status för ombyggnaden av källarlokaler till lägenheter (på Siljansvägen 55 och Åmänningevägen 20) är att entreprenören för närvarande inväntar startbesked från Stadsbyggnadskontoret. Det beräknas komma inom en månad. Därefter påbörjas arbetet som till största del kommer att utföras inomhus, det behövs ingen ytterligare schaktning på utsidan för att få plats med de nya lägenhetsfönstren. Däremot kommer schaktning på ett ställe utanför Åmänningevägen 20 att behöva utföras för att plombera den gamla gasledningen som tidigare fanns i husen.

Mer information och tidplaner kommer löpande att ges här på hemsidan och i vår Facebookgrupp, samt även med anslag och utdelad information i pappersform i de berörda portarna.

Föryngringsbeskärning av buskar

Eftersom föreningen inte var nöjda med vår föregående entreprenör för våra grönområden valde styrelsen att istället anlita Fastighetsägarna Service inför 2019. I samband med att de tillträdde sitt arbete genomfördes en genomgång av våra grönområden för att se vad som behövde göras runt om i föreningen. På samma sätt som vi boende har sett noterades ett antal platser där underhållet av växtlighet, framförallt buskar och häckar inte var bra och krävde större insatser.

För att kunna återställa häcken/buskaget till ett önskat utseende och funktion måste en föryngringsbeskärning ske. Detta innebär att beskära den någon/några decimeter över marken. Att enbart beskära på höjden skulle till exempel leda till att inga löv finns kvar och skulle istället ge ett ännu sämre intryck. 

Föryngringsbeskärning sker därför bland annat av syrenen utanför porten vid Åmänningevägen 18, spireor på innergården bakom Siljansvägen 43-45, delar av växtligheten runt lekplatsen som inte togs ner förra året, buskage vid portar på Siljansvägen 57, Siljansvägen 73, Åmänningevägen, häcken vid Årstavägen 113,  samt buskar vid trapporna vid Lilla 60 och baksidan Årstavägen 103.

Tillgång till bastuns dusch för Gästrummets gäster

Nu kan gästrummets gäster utnyttja duschen i bastun, även om medlemmen inte har tillgång till bastu på sin vanliga bokningsbricka.

Läs mer om hur detta går till, samt vilka regler som gäller för bastun, på sidan för Bastun som hittas på länken ”Lokaler -> Bastun” i menyn här ovan.

Trevligare grönområden på Siljansvägen

Det kommer att utföras en röjning och uppfräschning av grönområdet bakom Siljansvägen ut mot den allmänna parken. 

På baksidan av Siljansvägen 55-57 kommer det att röjas bort sly och liknande med tillhörande fräsning av stubbar och andra rötter. Tyvärr har vi inte möjlighet att fälla träd på sträckan från Siljansvägen 55-57 bort mot Åmänningevägen eftersom de inte står på vår mark.

På baksidan av Siljansvägen 61-73 kommer det också att röjas sly och mindre buskage för att få bort djungelkänslan och göra det snyggare. Syrenerna kommer att finnas kvar, men allt sly och lägre växtlighet som spridit ut sig kommer att tas bort och istället ersättas av ängsgräs och liknande växtlighet. Ett antal höga buskar nära balkonger på Siljansvägen 65 kommer att tas bort och ersättas med bättre anpassade buskar som inte växer in i balkongerna. Solterassen kan därför förhoppningsvis bli lite mer inbjudande och användbar.

Vi hoppas att ni har överseende med eventuella ljud som kan uppstå i samband med dessa arbeten.

Mätning av fönster

Arbetet med att kontrollmäta fönster i lägenheterna är i full gång. Till skillnad från vad som tidigare meddelats har det visat sig tillräckligt att enbart mäta fönster i lägenheter på första och tredje våningen på många platser i föreningen. Det är därmed inte alla lägenheter på mellanplan som kommer att behöva besökas för mätning, vilket gör att de lägenheterna heller inte aviserats. Om ni bor på mellanplan och saknar lapp i lådan för avisering beror det alltså på detta, inte att mätningen är försenad eller att lappen har försvunnit.

Den 4 maj är det städdag!

Sida 1 av 2