Brf Grängen

Grängen är en bostadsrättsförening inom HSB Stockholm

Författare: Styrelsen (Sida 2 av 4)

Avgiftsavier är på gång

Till följd av en väldigt seg överlämning från HSB Stockholm till vår nya förvaltare Storholmen har utskicken av avier för kommande kvartal dragit ut på tiden. Nu har äntligen informationen överförts, vilket innebär att avierna (som skickas med post denna gång) kommer att finnas i era brevlådor i början på nästa vecka.

Om ni har autogiro kopplat till nuvarande förvaltare (HSB Stockholm) för betalning måste ni säga upp den på egen hand. Instruktioner för att skapa en ny autogirokoppling kommer att finnas i utskicket från Storholmen.

Rengöring av frånluftsfläktar i tvättstugorna

Den 16 december kommer tekniker från företaget Peter Sotare och rengör frånluftsfläktar i bägge tvättstugorna. Det är en åtgärd som utförs två gånger per år.

Det går fortfarande att använda alla maskiner precis som vanligt.

Elavbrott 27/11

Det elavbrott för Siljansvägen 55-57, Åmänningevägen 18-20 samt Siljansvägen 43-45 som tidigare informerades att det skulle ske förra onsdagen har av okänd anledning flyttats fram till idag. Vi beklagar den korta framförhållningen och uteblivna aviseringen från entreprenören.

Elavbrott 20/11

Som en följd av arbetet med lokalombyggnaden kan elen idag (onsdag 20/11) behövas stängas av i hela eller delar av de fastigheter som berörs (Siljansvägen 55-57, Åmänningevägen 18-20 samt även Siljansvägen 43-45). Avbrottet beräknas ta max en timme.

Fönsterbyte under jul och nyår

Fönsterbyte i nästa hus (Årstavägen 91 – 101) kommer att påbörjas som planerat. Observera att det blivit en förskjutning i samtliga tider med en vecka jämfört med den tidplan som delades ut i augusti. Detta till följd av en sen leverans från fabrik. Se mer info gällande uppdaterade tider på sidan om fönsterbytet.

Start kommer att ske längst upp i port 101 och gå nedåt och bort mot 91:an. 

Fönsterbyte i lägenheterna kommer att utföras fram till den 20 december. Därefter görs ett uppehåll fram till den 20 januari. Det kan eventuellt genomföras byten i trapphus under den tidigare delen av januari, men inga arbeten i lägenheterna är planerade. 

Som planen är just nu kommer de två översta våningarna på Årstavägen 93 att hinna göras innan juluppehållet, medan de två sista lägenheterna samt hela 91 kommer att göras efter den 20 januari. Observera att detta är under förutsättning att inga fördröjningar uppstår!

För senare byten, som är planerade runt påsk och sommarsemestrar är det lite för tidigt att säga exakta datum utan att riskera att de behöver bli justerade.

Lokalombyggnad har startat

Nu är ombyggnaderna igång för konvertering från källarlokaler till 4 nya lägenheter. Företaget som utför jobbet heter Finess Bygg.

Arbetet omfattar Siljansvägen 55 och Åmänningevägen 20 och beslutades på en extrastämma 2018. Dessa lägenheter innebär både ett fast tillskott som en månatlig inkomst till vår gemensamma ekonomi!

Boende i dessa hus kommer att bli berörda av ombyggnaden mer eller mindre under de 4-5 månader som detta pågår och mer information kommer att delas ut inom kort. Arbetstider är vardagar 8.00-17.00 samt helger 10.00-15.00 (tysta arbeten). Eftersom det blir nya avlopp och lägenhetsdörrar från trapphusen/källaren, kommer det under just dessa åtgärder att bilas vilket låter väldigt mycket, förmodligen i HELA husen. När detta ska ske, utkommer specifik info på vilka dagar/tider, både från oss och från Finess Bygg ca en vecka innan.

Vi ber om överinseende för de besvär detta kan komma att orsaka er, boende Åmänningevägen 18-20 samt Siljansvägen 55-57 och som sagt, ni kommer att få egen info.

Höstens städdag 19 oktober

Tänk på balkongen vid fönsterbytet

Glöm inte bort att göra plats på balkongen inför er planerade tid för fönsterbytet! Eftersom det görs jobb även där måste entreprenören få tillräckligt med utrymme att arbeta.

Om ni har en platsbyggd trall (eller annan möbel), kontrollera att den inte täcker plåten under fönstren. I samband med byte av balkongdörren samt de fönster som sitter bredvid behöver den yttre plåten tas bort. Om trallen på något sätt går så högt att den täcker plåten under fönstret måste (som minst) den innersta brädan tas bort i förväg så att plåten kan tas bort.

Fönstersidan är uppdaterad

En uppdaterad tidplan (till följd av den senarelagda leveransen av första lägenheten) finns nu upplagd på fönstersidan. Ni når den endera genom att klicka på menyn Ditt boende och där välja Fönsterbytet, eller att ni klickar på Fönsterbytet i menyn längst upp, bredvid Vanliga frågor.

Utöver den uppdaterade tidplanen finns även en förtydligande text med bild och video som beskriver funktionen om hur fönstren öppnas. Det finns även information om hur ni går vidare om ni har stora möbler i närheten av fönstren.

Helgarbete med växtlighet

Det fortsatta arbetet med att rensa bort diverse växtlighet (som beskrevs i det senaste infobladet) kommer att påbörjas denna vecka. Entreprenören kommer därför att arbeta även under lördagen (den 5 oktober) med detta,  men kommer inte att börja använda några maskiner förrän tidigast kl 08.