För er som flyttat från föreningen och söker kontrolluppgifter och annan information hänvisar vi er till "Kund- och medlemsservice" på HSB Stockholm som administrerar den typen av frågor åt föreningen.

De nås på telefon 010-442 11 00 eller via "Mina Sidor" på www.hsb.se/stockholm

Did this answer your question?