Se punkterna Källarförråd respektive Extra förråd.

Did this answer your question?