Namnet på anslagstavlan i porten och på lägenhetsdörren är normalt sett samma som ägaren till bostadsrätten. Om lägenheten är uthyrd i andra hand anges även andrahands-hyresgästen på anslaget i porten, men hyresgästen får själv ombesörja att namnet hamnar på dörren. Det är styrelsen som skapar listorna med namnen på våra anslagstavlor i portarna. Om ditt/ert namn inte stämmer, hör av er till oss på info@grangen.se eller lägg en lapp i Föreningsexpeditionens brevlåda på Siljansvägen 56. Om ni däremot byter namn bör ni i första hand vända er till vår förvaltare Storholmen för att få rätt i alla register. De initierar sedan så att vi rättar till namnen.

Did this answer your question?