Namnet på skylten på dörren och i porten är normalt sett samma som ägaren till bostadsrätten.
Om lägenheten är uthyrd i andra hand anges även andrahands-hyresgästen på anslaget i porten, men hyresgästen får själv ombesörja att namnet hamnar på dörren.

Ändring av namn på dörren genomförs av Fastighetsägarna i samband med tillträdet. Kontakta vår förvaltare Storholmen om du flyttat in och ej har rätt namn på dörren och/eller på tavlan i porten.

Did this answer your question?