En gång per månad har styrelsen möte och går igenom aktuella frågor och överlåtelser inom föreningen.
Om ni har en fråga att ta upp, maila styrelsen på info@grangen.se eller lämna en lapp i lådan på föreningsexpeditionen på Siljansvägen 56.

Did this answer your question?