Det finns två tvättstugor i föreningen, läs mer om dem under rubriken
Lokaler / Tvättstugor.

Did this answer your question?