Underhållsplanen är ett internt arbetsdokument i styrelsen och är därför inte tillgängligt för medlemmar.

Did this answer your question?