Brf Grängen

Grängen är en bostadsrättsförening inom HSB Stockholm

Sida 2 av 5

Motioner till stämman

Vår årsstämma kommer i år att hållas torsdagen den 23 april. Mer information om den kommer framöver.

Eventuella motioner som medlemmar önskar ta upp på stämman måste vara inlämnade till styrelsen senast den 29 februari!

Tänk på att motionen ska innehålla en beskrivning av ärendet samt att det måste finnas ett förslag att ta ställning till.

Motionen kan endera mailas till styrelsen på info@grangen.se eller lämnas i pappersform i vårt brevinkast till föreningsexpeditionen på Siljansvägen 56.

Informationskväll

Detta är en påminnelse om den informationskväll för alla boende i Grängen som beskrevs i infobladet som delades ut för ett tag sedan. Här får du svar på dina frågor och funderingar i föreningen och får information presenterad av representanter från Styrelsen, Valberedningen, Husvärdar, Seniorklubben och andra.

Välkommen ner till Grängerian på torsdag kväll!

Hantering p-platser

I infobladet som nyligen delats ut till alla lägenheter fanns en text om hantering av kölistan till parkeringsplatser. Vi var dock lite för snabba med den informationen, eftersom systemet inte riktigt är färdigställt för vår del ännu.

Så snart den gamla listan är överförd och systemet är igång återkommer styrelsen med mer information. Vi ber er därför att avvakta några dagar.

Dagvatten Siljansv. 55-57

Inför starten av ombyggnaden av källarlokaler till lägenheter på Siljansvägen 55 och Åmänningevägen 20 utfördes en fuktmätning i lokalerna för att se om det fanns fuktinträngning som krävde behov av ny dränering. Inga förhöjda fuktvärden noterades och det bedömdes därför att omdränering inte var nödvändig. Under arbetets gång har det dock visat sig att de gamla markrören, som används för dagvatten (alltså regnvatten från stuprör och spygatter) är i ett väldigt dåligt skick och är både igentäppta samt spruckna under huset. Allt vatten som samlas in på taken rinner alltså ut i grunden av fastigheten. Motsvarande bekymmer med spruckna rör har även noterats på sträckan Siljansvägen 61-73 i samband med en undersökning av råttproblem, men dock inte lika allvarligt som de under 55-57.

För att inte riskera att få fuktproblem under de nya lägenheterna har det nu tagits beslut att leda om dagvattnet i nya ledningar utanför fastigheten. Temporärt dras vattnet i slangar och externa rör, men kommer så snart som möjligt att göras på samma sätt som vid dräneringen på baksidan av Siljansvägen 47-53, som utfördes i samband med renoveringen av lekplatsen 2018. Målet är att utföra detta dräneringsarbete under våren. 

Samma sak kommer att utföras utanför den andra lokalombyggnaden på Åmänningevägen 20, där rören visat sig vara i ungefär samma skick.

Beroende på vad ekonomin tillåter under 2020 kommer dränering att utföras även där, samt om möjligt även på framsidan av Siljansvägen 47-53 för att på så sätt bli klar med den fastighetskroppen.

Styrelsen återkommer med mer information om när och var de olika jobben kommer att utföras.

Fönsterbytet

Som tidigare meddelat har fönsterbytet ett uppehåll fram till den 21 januari, då de fortsätter med byte på Årstavägen 93 och 91. Därefter börjar bytet på Årstavägen 113-117. Håll utkik i era brevlådor efter avisering om exakt vilken dag som fönsterbytet sker i er lägenhet!

Kontaktuppgifter och nya rutiner

Som ni kanske sett har vi ännu inte hunnit uppdatera information om kontaktuppgifter eller andra förändringar efter att vi bytte till Storholmen som vår förvaltare. Tiden räckte inte till som det var tänkt under helgerna.

Hemsidan, informationen på anslagstavlan i porten och övriga anslag kommer att få ny info så snart som möjligt. Det kommer även ett extra medlemsinfoblad inom kort. På medlemsinfokvällen den 23 januari kommer det också att ges information.

Den korta sammanfattningen är att alla frågor nu ska gå till Storholmen.

Detta gäller alltså alla ekonomiska frågor om avier och avgifter, behov av lägenhetsutdrag vid omsättning av lån samt försäljningar av lägenhet eller ansökan om andrahandsuthyrning.
En förändring som görs är att all felanmälan också ska gå via Storholmen, inklusive maskiner i tvättstugorna. Det är även till Storholmen ni ska vända er om ni vill bygga om i lägenheten.
Hanteringen av extra nycklar till porten/källaren blir också förändrad, där medlemmen istället beställer nyckeln via Storholmen och sedan på egen hand hämtar och betalar den hos vår låssmed Sickla lås vid Bolidenplan.
Nya brickor till bokningssystemet, samt ansökan om behörighet att använda bastun, hanteras tills vidare fortfarande av styrelsen.

Som sagt, mer information är på gång inom kort via olika kanaler.

E-faktura

För er som vill registrera betalning via e-faktura, sök i er internetbank på ”Storholmen Förvaltning” och fyll i uppgifter enligt det formulär som dyker upp. Använd valfritt OCR-nummer från den senaste aviseringen.

Avgiftsavier är på gång

Till följd av en väldigt seg överlämning från HSB Stockholm till vår nya förvaltare Storholmen har utskicken av avier för kommande kvartal dragit ut på tiden. Nu har äntligen informationen överförts, vilket innebär att avierna (som skickas med post denna gång) kommer att finnas i era brevlådor i början på nästa vecka.

Om ni har autogiro kopplat till nuvarande förvaltare (HSB Stockholm) för betalning måste ni säga upp den på egen hand. Instruktioner för att skapa en ny autogirokoppling kommer att finnas i utskicket från Storholmen.

Rengöring av frånluftsfläktar i tvättstugorna

Den 16 december kommer tekniker från företaget Peter Sotare och rengör frånluftsfläktar i bägge tvättstugorna. Det är en åtgärd som utförs två gånger per år.

Det går fortfarande att använda alla maskiner precis som vanligt.

Elavbrott 27/11

Det elavbrott för Siljansvägen 55-57, Åmänningevägen 18-20 samt Siljansvägen 43-45 som tidigare informerades att det skulle ske förra onsdagen har av okänd anledning flyttats fram till idag. Vi beklagar den korta framförhållningen och uteblivna aviseringen från entreprenören.