Vid renovering av kök och badrum kan det bli aktuellt med att stänga av vattnet under vissa moment.
Vi ber er att kontakta vår fastighetsskötare i god tid innan det är aktuellt med avstängning så att de kan vara er behjälpliga med det.
Det är även så att vissa kranar sitter inne i några källarförråd och då måste kontakt med respektive innehavare av dessa kontaktas så att fastighetsskötaren kommer åt att stänga samt öppna när arbetet är klart.

Kom även ihåg att informera dina grannar att vattnet kommer att stängas av och under hur lång tid.
Naturligtvis ser ni till att planerar en avstängning och arbeten som ska utföras noga för att begränsa besväret för era grannar så mycket som möjligt.

Här finns förteckningen över var kranarna/ventilerna finns och vilka lägenheter de hör till. Rums-, lägenhetsförteckning