HSB ger här en kort introduktion om vad det innebär att bo i bostadsrätt.

https://www.youtube.com/watch?v=QW3ANjnsHyk

En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening och som medlem i en bostadsrättsförening äger du en andel  i föreningen  på samma sätt som alla andra medlemmar. Du äger inte i egentlig mening  din lägenhet, men äger rätten att nyttja den  för obegränsad tid så länge du fullgör dina skyldigheter mot föreningen, dvs betalar avgifter och följer uppsatta regler.

Tillsammans med övriga medlemmar har du ett ansvar för ta hand om boendet och bidra till att det blir trivsamt  – ett engagemang som kan skapa sammanhållning  och trivsel och samtidigt hålla nere kostnader för t ex löpande skötsel, drift och underhåll.

Som boende i en bostadsrättsförening har du möjlighet att påverka ditt boende, t ex genom att låta dig väljas till ett förtroendeuppdrag, lämna en motion till årsstämman eller framföra dina synpunkter till styrelsen. Mellan föreningsstämmorna är det styrelsen som ansvarar för den löpande förvaltningen av föreningen.

Att bo i bostadsrätt ger dig en större frihet att forma bostaden på det sätt du önskar, t ex måla om eller byta köksluckor utan att be om lov. Vill du däremot göra en väsentlig ändring i bostaden måste du ha styrelsens tillstånd. Som bostadsrättshavare har du ett ansvar för ytskikt och fast inredning i bostaden, vilket kan bli dyrt att ersätta vid en ev skada och gör det viktigt att teckna ett s k bostadsrättstillägg till din hemförsäkring.