På denna sida har vi samlat information om vanliga frågor.

Läs listan från A till Ö, eller använd sökrutan för att finna ett specifikt ämne.

[search_faqs]

Andrahandsuthyrning

Information om andrahandsuthyrning och vilka regler som gäller finns att hitta under menyn ”Ditt boende”.

Anslagstavlor

I varje port finns en anslagstavla till för att sprida information från styrelse, husvärdar och andra till våra medlemmar.

Tavlorna är inte avsedda för reklam och det är därför fritt fram att plocka ner information som inte anses tillhöra föreningen, t ex pizzalappar eller reklam för mäklare.

Antal lägenheter

Föreningen har totalt 242 lägenheter, inräknat de fyra nya lägenheter som byggdes under våren 2020.

Avgifter

Årsavgiften skall täcka din del av föreningens gemensamma kostnader, t ex räntor, amorteringar, förvaltning, fastighetsförsäkring, elförbrukning i gemensamma utrymmen, vatten och sophämtning m m. 

I månadsavgiften ingår värme, vatten, kabel-TV (ComHem) och bredbandsanslutning (upp till 1000/1000 Mbit via Stockholms Stadsnät).
För mer information kring kabel-TV och Bredband, se vidare under respektive punkt här på FAQ.

Årsavgiftens storlek bestäms av styrelsen och fördelning sker efter lägenhetens insatser. Årsavgiften skall betalas månadsvis i förskott.

Avgiftshöjning

Om inget annat sägs gäller eventuella avgiftshöjningar alltid från 1 januari.
Höjningarna behandlas och beslutas i samband med styrelsens budgetarbete under hösten. Information ges därefter i samband med medlemsinfoblad så snart som möjligt.

Badrumsrenovering

När ett badrum ska renoveras har föreningen ett antal krav som behöver uppfyllas för att styrelsen ska ge ett OK till renoveringen.

Se vidare under rubriken: – Ditt boende – Ombyggnad – Badrumsrenovering.

Balkonger

Bostadsrättshavaren ansvarar för renhållning och snöskottning av balkongen.

Föreningen ansvarar för underhåll och eventuell renovering av balkongerna för att bibehålla grundfunktionen av den.

Det är inte tillåtet att ha balkonglådor hängandes på utsidan av balkongen, då det finns risk att de kan trilla ner och orsaka skador.

Se även punkten Inglasning av balkong.

Barnvagnsrum

Det finns ett antal barnvagnsrum i föreningen, i våra källarlokaler samt även förrådet vid Siljansvägen 55-57.

Bastu

Vi har en fräsch Bastu på Siljansvägen 58.
För att få tillgång till att boka och nyttja lokalen behöver ett avtal tecknas.
Läs mer om bastun under menyn ”Lokaler”.

Bastun bokas på tavlan i tvättstugan med hjälp av din nyckelbricka eller hemifrån på dator/surfplatta. Läs mer om detta under menyn ”Boka” och sidan ”Bokningssytemet”

Bergvärme

Vi har tidigare undersökt möjligheterna att installera bergvärme i föreningen.
I nuläget visar dock kalkylerna att det inte skulle vara ekonomiskt att göra denna dyra investering, men styrelsen håller koll på utvecklingen och kommer att göra nya bedömningar om läget blir annorlunda.

Besiktning

En gång per år genomförs en besiktning av föreningen, där fastigheter samt grönområden kontrolleras.
Resultatet av denna besiktning ligger sedan till grund för uppdatering av underhållsplanen.

Big Bags

Vid användning av s k Big Bags i samband med större renoveringar är det bl a viktigt att tänka på placeringen och att de inte blir stående längre än nödvändigt, läs mer på sidan Ombyggnad under menyn Ditt boende

Biljardrummet

Biljardrummet har tyvärr stängts på grund av mögelangrepp. I samband med en översvämning sommaren 2014 förstördes lokalen ännu mer liksom även biljardbordet.
Det finns inga planer i nuläget på ett nytt biljardrum.

Bo i bostadsrätt

Här ger HSB en kort introduktion om vad det innebär att bo i bostadsrätt.

https://www.youtube.com/watch?v=QW3ANjnsHyk

Brandvarnare

Det är lägenhetsinnehavarens ansvar att se till att brandvarnare finns. Glöm inte bort att kontrollera era brandvarnare regelbundet, så att de bibehåller sin funktion. Tänk också på att brandvarnare har ett utgångsdatum och se till att byta ut dem i tid.

Bredband

Bredbandsuttaget sitter vanligtvis placerat i hallen i lägenheten. Bredband (upp till 1000/1000 Mbit) ingår i månadsavgiften till föreningen. Ny leverantör är Stockholms Stadsnät från den 15 december 2022. Vid ev frågor kan du kontakta deras kundtjänst på 08-50122010 eller support@stosn.se. På deras hemsida: www.stockholmsstadsnat.se finns installationsguider och även svar på vanliga frågor.

En router per hushåll kunde kvitteras ut kostnadsfritt i samband med övergången till Stockholms Stadsnät. det finns fortfarande ett fåtal routrar kvar, kontakta styrelsen om du är intresserad av en router. Om du flyttar ska routern återlämnas till föreningen.

Om du har problem med uppkopplingen och har en router från Stockholms stadsnät så finns en guide för korrekt konfiguration. Se guiden här.

Cykelrum

Det finns ett antal cykelrum i källarna där cyklar kan förvaras.

Eftersom det även glöms gamla cyklar där genomför vi då och då en utrensning i samband med städdagarna, där samtliga omärkta cyklar förflyttas till ett annat utrymme.

Datumparkering

Det är datumparkering på gatorna omkring vår förening. Respektera dessa städdagar för att underlätta för underhållet.

Gatuparkeringen är avgiftsbelagd, vardagar 07-19 och lördagar 11-17.

Diskmaskin/Kyl/Frys

Det är fritt fram att installera diskmaskin och kräver inget tillstånd eller godkännande.
Tänk dock på att vara extra noggrann eftersom det handlar om vatten och avlopp som delvis är dolt.

Det är obligatoriskt att lägga in ett läckageskydd under maskinen. Även under kyl/frys skall det enligt  byggnormer, ligga läckageskydd.

Dörr

Se punkterna Innerdörr respektive Säkerhetsdörr

Elmätare/proppskåp

För ett antal år sedan byttes våra tidigare elmätare ut och i samband med det förlorade avläsningsmätaren som sitter utanför respektive lägenhet sin funktion. Det är fritt fram att ta bort elkabeln till denna inne i lägenheten, OBS! på ett säkert sätt, men låt den gamla elmätaren i trapphuset sitta kvar.

Det är OK att låta en elektriker byta ut proppskåpet i lägenheten till ett med automatsäkringar.

Extra förråd

Runt om i föreningens källare finns ett antal extra förråd i olika storlekar som hyrs ut till medlemmar. Hör av dig till styrelsen för att anmäla intresse/ställa dig i kö.

 

Extra nyckel

Nycklar till lägenheterna hanteras inte av föreningen, däremot går det bra att köpa extra nycklar till porten och källardörren.
Kontakta Storholmen, kontaktuppgifter finns på anslagstavlan i porten eller under menyn Mitt boende / Fastighetsskötsel.

Facebook-grupp

Vi har en Facebook-grupp för föreningen, där medlemmar kan kommunicera med varandra. Gruppen hanteras inte av styrelsen.

Gruppens namn är Brf Grängen. Du som vill gå med skickar en förfrågan om tillträde till gruppen.

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckningarna på våra hus är Rossvalen 2, Amungen 2, Korslången 2 och Grängen 3.

Se nedan vilken fastighetsbeteckning som hör till respektive adress.

Rossvalen 2
Siljansvägen 61-73

Amungen 2
Siljansvägen 47-53
Siljansvägen 55-57
Åmänningevägen 18-20

Korslången 2
Årstavägen 85-101
Åmänningevägen 10-16
Siljansvägen 60-62

Grängen 3
Årstavägen 103-117

Fiber

Föreningen är ansluten med fiber. Leverantör är Stockholms Stadsnät. Läs mer under punkten ”Bredband”.

Flytta

Rutin vid flytt från Brf Grängen

När du flyttar från din bostadsrätt i Brf Grängen är du skyldig att anmäla fel och brister i de delar av bostadsrätten som bostadsrättsföreningen ansvarar för enligt föreningens stadgar
§ 32 Bostadsrättsföreningens ansvar. Det omfattar bland annat bärande konstruktioner, ventilation, vatten, värme och avlopp.  

För att göra detta vänder du dig till Brf Grängens förvaltare Storholmen via e-post info@dwoqdirect.se eller via telefon 08-520 252 00 i god tid innan planerad försäljning och flytt. 

Vid flytt behöver du även säkerställa att:

  • Hyresavtal för parkeringsplats sägs upp
  • Hyresavtal för extra förråd eller lokal sägs upp
  • Bricka till tvättstuga lämnas till nya ägaren av bostadsrätten
  • Cyklar och barnvagnar inte lämnas kvar i föreningens cykelrum eller barnvagnsrum
  • Personliga tillhörigheter såsom grillar, pulkor, utemöbler mm inte lämnas kvar i föreningens offentliga utrymmen eller på föreningens gård.

Flytta en vägg

Läs mer om hur rutinen ser ut på sidan ”Ombyggnad” under menyn ”Ditt boende”.

Fönster

Under 2019-2021 byttes alla fönster i föreningen. Skötselanvisningar finner du på länken nedan.

För att persiennerna ska fungera bra, är det viktigt att hålla persiennsnöret långt ut från fönstret när du drar upp eller ner persiennerna.

Skötselanvisningar fönster

 

Föreningsexpedition

Vår föreningsexpedition finns på Siljansvägen 56. Observera att det är den högra av dörrarna, märkt ”Föreningsexpedition”. (Inte att förväxlas med vår fastighetsskötares lokal, märkt ”Fastighetsexpedition”.) Styrelsens möten hålls i denna lokal.

Ifall ni har meddelanden eller önskemål till Styrelsen, Valberedningen, Husvärdsgruppen eller Seniorklubben kan Föreningsexpeditionens brevlåda användas.

Föreningsstämma

Läs mer under punkten Årsstämma.

Förråd

Se punkterna Källarförråd respektive Extra förråd.

Försäkringar

Föreningen har en fastighetsförsäkring hos Folksam, med nummer 268637.
I försäkringen ingår inte något gemensamt bostadsrättstillägg, utan det behöver du själv komplettera din hemförsäkring med.

Förvaltning

Det är Storholmen som har hand om vår administrativa förvaltning. För mer information, samt kontaktuppgifter, titta på sidan om förvaltning under menyn ”Ditt boende”.

Gemensamma lokaler

Läs mer om våra gemensamma lokaler (Grängerian, Lilla 60, Bastun och Gästrummet) på lokalernas respektive sidor under menyn ”Lokaler”.

Getingar

Läs mer under punkten Insekter och skadedjur.

Grill

Vi har ett generellt förbud mot att grilla på balkongerna. Detta på grund av brandrisken, men även med anledning av att rök och matos kan vara irriterande för kringboende grannar.
Förbudet gäller såväl kol-, gasol- som elgrill.

Istället hänvisar vi till de två befintliga grillplatser vi har i föreningen.

Grillplatser

Vi har två grillplatser i föreningen, en på innergården bakom Årstavägen 85-89 samt en på grönområdet bakom Siljansvägen 51-53.

Använd dem gärna, men se till att hålla dem hela och snygga efter dig.
Och ta hänsyn till närboende grannar när du grillar.

Grovsopor

Det finns ingen uppsamlingsplats för grovsopor inom föreningen.

Grovsopor av brännbart material kan kastas i de containrar som finns i samband med städdagarna.
Tidningar samt förpackningar av glas, metall, plast och papper lämnas i det återvinningsstationer som finns vid lilla Coop eller Årstafältets tvärbana. I övrigt hänvisar vi till Återvinningscentralen i Östberga.

Se även punkten Sopsortering, där det finns en länk till en sopsorteringsguide.

Gästrum

Vi har ett gästrum som medlemmar kan hyra när man har besök. Gästrummet ligger på gaveln mellan Siljansvägen 56 och 58. Läs mer under menyn Lokaler/Gästrum.

Husvärdar

Mer information om vem som är Husvärd för respektive port och vad de gör finns på sidan för Husvärdar under menyn ”Föreningen”.

Hyresavier

Vid frågor gällande hyresavierna hänvisar vi till Storholmen förvaltning. För kontaktuppgifter se sidan Förvaltning under menyn ”Ditt boende”.

Hyreshöjning

Se information under punkten Avgiftshöjning.

Hög musik

Läs mer om problem med hög musik under punkten Störande grannar.

Inglasning av balkong

Föreningen ansvarar för underhåll och eventuell renovering av balkongerna för att bibehålla grundfunktionerna av dem.

Föreningen ansvarar inte för någon form av extramontage, t ex trätrall, markiser eller inglasningar.
Föreningen ansvarar inte för, eller tar hänsyn till, om något som är eftermonterat på en balkong, måste tas bort för att underhåll eller renovering av balkongen ska kunna genomföras. Detta gäller oavsett hur kort eller lång tid materialet har funnits på balkongen eller vilket värde det har. Det står lägenhetsinnehavaren för.

Om du önskar glasa in din balkong får du själv söka och bekosta bygglov. Det beviljade bygglovet skall lämnas till styrelsen för kännedom och arkivering i lägenhetsregistret, precis som andra ombyggnadshandlingar.

Innerdörr

Inom föreningen finns ett förråd med innerdörrar. Om du har en innerdörr du vill göra dig av med eller om du saknar en innerdörr, kan du kontakta styrelsen. Det finns dock många olika dimensioner på dörrar, så det kanske inte finns någon som passar.

Inre fond

De inre fonden avvecklades sommaren 2016 efter ett stämmobeslut. Det görs därför inte längre någon avsättning till den och det går heller inte att få någon utbetalning för utlägg.

Insekter och skadedjur

Om insekter eller andra skadedjur upptäcks, kontakta Anticimex på telefon
075-245 10 00.
Hänvisa till Grängens försäkring (Folksam försäkringsnummer 268637) samt föreningens organisationsnummer (702000-8020).

Julgranar

Vi har inte någon uppsamlingsplats för granar. Det är heller inte tillåtet att lämna dem i eller vid sopstationerna.
Granar som har transporterats till föreningen transporteras bort på lämpligt sätt. En såg och en sopsäck förenklar borttransporten.

Det brukar arrangeras återvinning av granar vid Årsta Torg och återvinningscentralen i Östberga (på andra sidan Årstafältet)  tar också emot de flesta typer av avfall. Däribland färdigdansade granar.

 

Juridisk person

Läs mer om juridisk person i våra stadgar under menyn Föreningen / Stadgar.

Kattlucka

Det är ej tillåtet att installera kattlucka i balkongdörren.

Kattrappor

Styrelsen har tagit ett principbeslut att ej bevilja kattrappor till andra våningen, eller högre. Detta pga

  • den säkerhetsrisk det medför för dem (människor/djur) som kan tänkas vistas/gå under eller i närheten samt katten som ska klättra upp.
  • skydd av fastighetens utsida från skador vid fästning (det är ej tillåtet att göra hål i putsen på fasaden pga risk för fuktskador) och ej heller luta något mot fasaden som med väder och vind kan skada fasaden.
  • Stadsbyggnadskontoret har synpunkter på sådant som rör fastigheternas utsida.

Kattrappor som går upp till första våningens balkong  ska vara ordentligt säkrade för att inte medföra risk för förbipasserande eller skada på fasaden alternativt balkongplåtarna.

En kattrappa kan öka inbrottsrisken då den kanske signalera att ett fönster eller en balkongdörr står på glänt, vilket bör tas med i beräkningen innan man installerar en kattrappa.

Källarförråd

Varje lägenhet har tillgång till ett källarförråd och en lite mindre matkällare.
Bägge är märkta med samma nummer som lägenheten. Se även punkten Extra förråd.

Köksfläkt

Se under ”Spisfläkt”

Lägenhetsnummer

Alla lägenheter har två olika lägenhetsnummer. Det gamla systemet är 1-258 och det nya är en fyrsiffrig numrering som alla lägenheter måste ha enligt Lantmäteriet. Då den fyrsiffriga bygger på vilken våning och vilken lägenhet man har i ordningen på den våningen är det många lägenheter som har samma fyrsiffriga nummer. Därför har vi beslutat att fortsätta använda det gamla unika numret, 1-258, för att veta vilken lägenhet ni menar.
Bägge numren står på namnlistan på anslagstavlan i porten, föreningens interna nummer finns även på karmen på ytterdörrens utsida.
För mer information om Lantmäteriets numrering hänvisar vi till Lantmäteriets hemsida.

https://www.lantmateriet.se/sv/fastigheter/Fastighetsinformation/Lagenhetsregistret/registrets-innehall/#anchor-0

Markiser

Det är tillåtet att montera markiser, med vissa förbehåll:
-Färgen på markisen ska så långt det är möjligt anpassas för att stämma in mot fasaden samt mot eventuella andra markiser.
-Markisen får inte monteras i putsen.

Markskötsel

Från och med våren 2019 anlitar föreningen Fastighetsägarna Service som markskötselentreprenör.
De ansvarar för löpande underhåll av våra gårdar och rabatter. Detta innebär att de tar hand om gräsklippning, ogräsrensning och beskärning av träd, häckar och buskar.

Matavfall

Från och med 1 januari 2023 är det obligatoriskt att sortera ut matavfall. Läs mer om denna sortering och hur det går till på sidan om Matavfall under menyn ”Ditt boende”.

Matkällare

Varje lägenhet har tillgång till en matkällare och ett lite större källarförråd.
Bägge är märkta med samma nummer som lägenheten.

Matning av djur

Vi har ett generellt förbud att mata djur i föreningen, eftersom det leder till att även skadedjur söker sig till föreningen och orsakar besvär och extra kostnader.

Medlemserbjudanden

Som medlem i HSB kan du som bostadsrättsinnehavare utnyttja ett antal förmånliga erbjudanden. Besök HSB:s hemsida för att se aktuella erbjudanden just nu:
http://www.hsb.se/stockholm/medlem/privatperson/medlemserbjudanden/

Medlemsinformation

Under året delas ett antal blad med medlemsinformation ut till samtliga medlemmar. Dessa finns även att läsa här på hemsidan.

Utöver dessa affischeras även annan information och händelser på våra anslagstavlor i portarna.

Medlemskap i föreningen

För att bli medlem i Brf Grängen krävs ägarskap av lägenhet i föreningen, ett medlemskap i HSB Stockholm samt att en fullgod ekonomi kan styrkas med avseende på betalningsförmåga.

Ansökan för detta hanteras av vår förvaltare Storholmen, t ex i samband med en överlåtelse av lägenhet.

Medlemskap i HSB

För att bli medlem och kunna äga en lägenhet i Brf Grängen kräver våra stadgar ett medlemskap i HSB Stockholm. Ansökan för detta görs via HSB:s hemsida.

Medlemsnummer

Medlemsnumret är samma nummer som lägenhetsnumret, alltså det mellan 1-258. Läs mer under punkten Lägenhetsnummer.

Namn på anslagstavlor och dörr

Namnet på anslagstavlan i porten och på lägenhetsdörren är normalt sett samma som ägaren till bostadsrätten. Om lägenheten är uthyrd i andra hand anges även andrahands-hyresgästen på anslaget i porten, men hyresgästen får själv ombesörja att namnet hamnar på dörren.

Det är Storholmen som skapar listorna med namnen på våra anslagstavlor i portarna och namnändring på dörren. Om ditt/ert namn inte stämmer hör av er till Storholmen.

Ogräsrensning och gräsklippning

Föreningen har avtal med entreprenör som ansvarar för växtligheten i föreningen. Läs mer under punkten Markskötsel.

Ohyra

Läs mer under punkten Insekter och skadedjur

Ombyggnad

Som bostadsrättsinnehavare har du både rättigheter och skyldigheter vad beträffar att underhålla och renovera din bostad. För att göra mer omfattande ombyggnadsarbeten krävs styrelsens tillstånd.

I vissa fall krävs även bygganmälan till Stadsbyggnadskontoret.

Läs mer på sidan ”Ombyggnad” under menyn ”Ditt boende”.

Organisationsnummer

Föreningens organisationsnummer är 702000-8020.

Pallkragar för odling

Det finns ett antal pallkragar i föreningen. Dessa har införskaffats av intresserade medlemmar och sköts helt och hållet av respektive innehavare.

Styrelsen har givit godkännande till de platser där de står men har för övrigt inget ansvar för dessa. Vare sig avseende skötsel, vems pallkragar det är eller eventuella ägarbyten.

Däremot förbehåller sig styrelsen rätten att ta bort pallkragar som under längre tid står utan tillsyn och nyttjande.

Pantbrev

Det är Storholmen förvaltning som sköter vår administrativa och ekonomiska förvaltning. Pantbrev och liknande ska därför sändas till Storholmen för påskrifter. Detta gäller oavsett att bankens papper anger att det är styrelsens underskrifter som behövs.
Se sidan Förvaltning under menyn ”Ditt boende” här ovanför.

Parkering

Läs mer under punkterna Datumparkering respektive Parkeringsplatser

Parkeringsplatser

Vi har 85 st parkeringsplatser i föreningen.
Det finns både med och utan motorvärmaruttag och priset skiljer därför mellan dem.

Hanteringen av kölista till parkeringsplatser hanteras via en digital inloggning på www.dwoqdirect.se.

Persienner

Se punkten Fönster.

Pingis

Det finns en pingisförening som håller till i Grängerian. För att låna nyckel och utrustning för att spela krävs medlemskap. Om du är intresserad av att spela, kontakta pingis@grangen.se.

Piskställning

Det finns ett antal piskställningar i föreningen. De piffades till och målades om under sommaren 2012.

Protokoll

Samtliga medlemmar har rätt att ta del av protokollet från Årsstämman. Den återfinns även här på hemsidan, se ”Stämma” under menyn ”Föreningen”.

Protokoll från styrelsesammanträden är däremot inte offentliga men revisorerna kan läsa protokoll för din räkning.

Pubkvällar

Vi har pubkväll i Grängerian med jämna mellanrum. Inbjudan sätts upp på portarnas anslagstavlor.

Renovering

Läs mer på sidan ”Ombyggnad” under menyn ”Ditt boende”.

Reparationer och underhåll

Huvudregeln är att du som medlem svarar för reparationer och underhåll av din egen lägenhet (se Stadgarna § 31, under menyn Föreningen). Föreningen svarar för t ex trapphus, fasader och yttertak. Viss del av årsavgiften sätts av för framtida underhåll av gemensamma delar – s k yttre underhåll.

Ritningar på lägenheterna

Om du är i behov av ritningar på din lägenhet för t ex ombyggnad så är det bäst att kontakta Stadsbyggnadskontoret för att köpa dem.
Alla huskroppar hade olika arkitekter och därmed är det olika konstruktioner och ritningar från hus till hus.

Allra lättast sätt att få tag på ritningar är att åka till Stadsbyggnadskontoret och köpa kopior på plats.

Router

Se punkten Bredband.

Råttor

Läs mer under punkten Insekter och skadedjur.

Seniorklubb

Vi har en aktiv Seniorklubb i föreningen. Läs mer på sidan Seniorklubben under menyn Ditt boende .

Håll utkik på anslagstavlorna för mer information om kommande aktiviteter.

Skadedjur

Läs mer under punkten Insekter och skadedjur.

Slå ihop lägenheter

Under vissa förutsättningar godkänner föreningen att två lägenheter slås ihop. Inför detta arbete gäller samma krav som när en lägenhet byggs om, d.v.s. intyg behöver hämtas från Stadsbyggnadskontoret om godkännande av rivning av vägg. Det behöver även finnas uttalande från sakkunnig tillgängligt innan styrelsen godkänner ombyggnaden.

I samband med en ihopslagning ändras inte den ekonomiska planen för föreningen (där alla fördelningstal och annat ingår). Detta innebär att rent officiellt kommer det fortfarande att vara två stycken lägenheter, vilket medför dubbla avgifter och även dubbla medlemskap i föreningen.

Sopsortering

För våra hushållssoppor betalar vi per kg som hämtas. Ju mindre som hamnar i soppåsen, desto bättre för såväl föreningens ekonomi som för miljön. Se även punkten Grovsopor, mer information om sortering av matavfall finns under menyn Ditt boende / Matavfall.

Information om olika typer av avfall och hur det ska sorteras finner du på

https://www.stockholmvattenochavfall.se/har-lamnar-du-avfall/lamna-avfall-privatperson/avfallsguiden-a-o/

Sopstationer

Av arbetsmiljöskäl har sopnedkasten i fastigheterna stängts och hushållssopor och matavfall ska istället slängas i de sopstationer som finns utplacerade runt om i föreningen.

Observera de speciella kärlen för matavfall. Läs mer om matavfallssorteringen via menyn Ditt Boende / Matavfall.

Spisfläkt

Det är endast tillåtet att installera kolfilterfläkt vid ett byte av fläkt.

Det måste finnas möjlighet till luftflöde via ventilationskanalen, även när fläkten är avstängd.
Detta för att inte störa ventilationen i lägenheten, då hela ventilationssystemet bygger på självdrag.

Stadgar

Våra stadgar finns under en egen rubrik i menyn Föreningen.

Stambyte

Det senaste stambytet genomfördes 1984-1985. Det finns i nuläget inte planer på att utföra något nytt stambyte de närmaste åren.

Stamspolning genomfördes under våren 2023.

Styrelsemöte

En gång per månad har styrelsen möte och går igenom ekonomin, tar beslut om löpande förvaltning och övrigt aktuellt inom föreningen.
Om ni har en fråga att ta upp, maila styrelsen på info@grangen.se eller lämna en lapp i lådan på föreningsexpeditionen på Siljansvägen 56.

Städdagar

Två gånger om året har vi städdagar i föreningen, där vi umgås och samtidigt passar på att göra föreningen fin. I samband med städdagarna ställs det även upp en container, där det finns möjlighet att slänga grovsopor (brännbart material).

Störande grannar

Problem med störande grannar uppstår tyvärr då och då. Ifall ni anser er ha denna typ av problem med er granne finns nedanstående steg som hjälp.

1) Du måste först prata med den störande grannen och påtala problemet. Detta är en primär åtgärd som alltid måste genomföras, oavsett hur ”jobbig” grannen är.

2) Om det inte hjälper, hör av er till styrelsen så kan vi bedöma om störningslistor ska delas ut till samtliga i den aktuella porten, samt intill-liggande portar. På störningslistan ska noteringar om vilka tider störningarna sker, samt vilken typ av störning det är.

3) Baserat på de störningslistor vi får in från de boende kan styrelsen besluta om att skicka ut en ”Anmodan om rättelse” till berörd medlem. Detta brukar hjälpa.

4) Om störningarna fortsätter kan vi i förlängningen vräka den boende, men det ska gå ganska långt innan så sker (men det har hänt).

Säkerhetsdörr

Det finns inga krav från föreningens sida när det gäller säkerhetsdörr. Den enda rekommendation som finns är att färgen på dörren ska passa in i trapphuset och gärna med samma färg/träslag som den andra dörren på våningsplanet.

Tomträttsavgäld

Vår nuvarande tomträttsavgäld ligger fast fram till och med 2027.

Trapphusstädning

Vi anlitar företaget SMART trappstädning som regelbundet städar våra trapphus och tvättstugor.

TV

I månadsavgiften ingår ett basutbud av ett antal digitala TV-kanaler från Tele2. Vilka kanaler som ingår i det abonnemangsfria tv-utbudet (grundutbudet) går att se på Tele2:s hemsida.

Tvättstugor

Det finns två tvättstugor i föreningen, läs mer om dem under menyn
Lokaler / Tvättstugor.

Information om det digitala bokningssystemet finns under menyn Boka.

Underhållsplan

Underhållsplanen är ett internt arbetsdokument i styrelsen och är därför inte tillgängligt för medlemmar.

Årsredovisning

Inför årsstämman sammanställs en årsredovisning om året som gått i föreningen. Denna sammanställning finns även tillgänglig här på hemsidan.
Läs mer under menyn Föreningen / Stämma

Årsstämma

Varje år hålls en föreningsstämma. Vid detta tillfälle får alla medlemmar möjlighet att gemensamt gå igenom årets verksamhet.
Styrelsen skall presentera årsredovisning och verksamhetsberättelse. Föreningsstämman skall godkänna styrelsens förvaltning – ”ge styrelsen ansvarsfrihet”.

Varje medlem kan komma med förslag till verksamhet/åtgärder. Förslagen (motioner) skall vara styrelsen tillhanda senast den sista februari innevarande år. Meddelande om när stämman äger rum kommer att skickas ut till medlemmarna.

Det är vid stämman som föreningen väljer styrelse och revisorer för det kommande året.

Vid vissa tillfällen kan också extra föreningsstämma förekomma. Detta kan ske om föreningens stadgar skall ändras eller om styrelsen vill ha ett snabbt avgörande i någon speciell fråga. Vid en extra föreningsstämma fattas endast beslut i ärenden för vilket stämman utlysts.

Överlåtelser

Enligt § 9 i stadgarna är styrelsen skyldig att snarast, normalt inom en månad efter att kompletta underlag inkommit, ta beslut om medlemskap i föreningen för köparen av lägenheten.

Styrelsen har gett vår förvaltare Storholmen mandat att godkänna nya medlemmar i föreningen under förutsättning att köparen är medlem i HSB Stockholm samt att den kan uppvisa en ekonomisk betalningsförmåga och att inga besvärande betalningsanmärkningar finns registrerade.