Vi har två tvättstugor i föreningen. Den stora ligger under Coop (på baksidan) och den lilla på Siljansvägen 54.

Bokning utförs via bokningsterminalen i respektive tvättstuga. Den är även bokningsbar via webben. Kontrollera att rätt maskingrupp, blåa, gula respektive Grovtvätt lila, för stora tvättstugan alternativt Lilla tvättstugan är markerad i vänsterspalten, så du bokar tvättiden där du har tänkt dig.

Eftersom tvättstugorna är gemensamhetsutrymmen är det givetvis en självklarhet att städa och göra rent efter sig, så att tvättstugan lämnas i det skick som man själv vill finna den.
Ordningsregler finns uppsatta i respektive tvättstuga, du kan också läsa dem via länken här: Ordningsregler Tvättstugor och dessa regler gäller naturligtvis för alla!

Stora tvättstugan

Här finns två uppsättningar maskiner, gul- respektive blåmärkta. De gulmärkta maskinerna bokas i 2-timmarspass och de blåmärkta i 3-timmarspass.
I den blå gruppen finns 4 tvättmaskiner, 1 torktumlare och 2 torkskåp. I den gula gruppen finns 3 tvättmaskiner, 1 torktumlare och 1 stort torkskåp.

Det finns även möjlighet att tvätta utan att boka, i  de röd-märkta maskinerna. Det finns 2 tvättmaskiner och 2 torktumlare.  Dessa akutmaskiner ska inte användas av de som tvättar i de bokningsbara maskinerna.

Utöver dessa vanliga tvättmaskiner, finns en maskin för grovtvätt, den lila maskinen. Det är endast i denna tvättmaskin det är tillåtet att tvätta t ex mattor, filtar, djurtäcken och annat som är stort och tungt. Till den lila maskinen finns ett litet torkskåp. Om du har ett större torkbehov vid tvätt av grovtvätt, är ett tips att du samtidigt bokar de gula eller blå maskinerna med tillhörande torkskåp.

I denna tvättstuga finns även en mangel och två rum för självtork av tvätt, vilka kan nyttjas av alla oavsett vilka tvättmaskiner som bokats.Lilla tvättstugan

Lilla tvättstugan har 1 uppsättning maskiner som består av 4 tvättmaskiner, 1 torktumlare och två torkskåp samt en mangel.

Det finns även möjlighet att tvätta utan att boka, i  den rödmarkerade maskinen, bredvid mangeln. Det är 1 tvättmaskin och 1 torktumlare.  Dessa akutmaskiner ska inte användas av de som tvättar i de bokningsbara maskinerna

Förhållningsregler till tvättstugorna

 • Tvättiden är förbrukad om maskinerna inte har tagits i bruk 30 minuter efter tvättidens start. Annan medlem äger då rätt att tvätta.
 • Medlem som bokat tvättid får inte samtidigt utnyttja de s k akutmaskinerna.
 • Användningen av tvättmaskinerna ska vara avslutad när tvättiden är slut.
  Torkskåp och torktumlare kan användas efter tvättidens slut, efter överenskommelse med den medlem som bokat nästa tvättid.
 • Tvättmaskinerna får inte användas till färgning eller blekning.
 • BH med bygel måste tvättas i tvättpåse för att förhindra att byglarna tränger ut och skadar maskinerna.
 • Mattor, filtar och annat som är stort och tungt får endast tvättas i den lila, grovtvättmaskinen i Stora tvättstugan. Dessa får inte torkas i torktumlare, utan kan i torkas i torkskåp eller torkrum.
 • Kläder (t ex ridkläder), filtar och liknande som varit i kontakt med djur får endast tvättas i den lila, grovtvättmaskinen i Stora tvättstugan och enbart torkas i torkrum, ej i torkskåp eller torktumlare.
 • Alla som använder tvättstugan skall städa efter sig. Sopa golv i tvättstuga och torkrum. Våttorka golv, maskiner, torkskåp och torkrum. Glöm inte att ta bort ludd från torktumlarens filter!
 • Tvättning sker på eget ansvar. Föreningen ansvarar inte för stulen eller förstörd tvätt.
 • Tvättstugan får inte användas för tvätt till utomstående.
 • Om barn vistas i tvättstugan ansvarar föräldrarna för att god ordning hålls. Föreningen frånsäger sig allt ansvar för eventuella skador som barnen kan råka ut för.
 • Lösa inventarier får inte lånas hem eller på annat sätt nyttjas utanför tvättstugan.
 • Fel på maskiner ska omedelbart anmälas till Storholmen, kontaktuppgifter finns på anslag i tvättstugorna, på anslagstavlan i porten samt ovan under fliken Ditt boende/Fastighetsskötsel. Sätt/häng en lapp på den trasiga maskinen för att inte andra av misstag ska använda den.
 • I tvättstugans sopbehållare är det inte tillåtet att slänga tomma tvättmedelsförpackningar, trasiga kläder etc, utan här är det endast tillåtet att slänga ludd från tumlarens filter och ihopsopat skräp.

Den som bryter mot ovanstående regler kan stängas av från nyttjanderätten till tvättstugorna.