Ibland händer saker i livet som gör att man behöver hyra ut sin lägenhet. Det kan exempelvis vara att man fått jobb på en annan ort eller ska prova på att vara sambo. Bostadsrättsföreningar är av lag tvungna att ha en generös tolkning av vilka skälen är för att tillåta andrahandsupplåtelser. Vill du hyra ut din lägenhet ska du ansöka om uthyrningen hos styrelsen via vår förvaltare Storholmen. Observera att även om du lånar ut lägenheten, så är det att betrakta som en andrahandsupplåtelse.

Om du hyr eller lånar ut lägenheten utan tillstånd riskerar du att nyttjanderätten förverkas, vilket i praktiken innebär att föreningen har rätt att säga upp dig för avflyttning.

Föreningen godkänner andrahandsupplåtelser om vi inte har ett giltigt skäl för att neka.
Vi tillåter inte andrahandsupplåtelse om vi misstänker att det görs i ett rent vinstsyfte eller där medlemmen inte planerar att flytta tillbaka till lägenheten.

Oavsett skäl för andrahandsuthyrningen ger vi inte heller tillstånd för mer än 1 år i taget, därefter behöver en ny ansökan lämnas in.

I enlighet med föreningens stadgar tas en administrativ avgift på 10 % av prisbasbeloppet (PBB) ut per år.

OBS! Ett gott råd är att vara ute i god tid om du ska ansöka om uthyrning i andrahand, eftersom handläggningen av ärendet kan ta tid.

Kontakta vår förvaltare Storholmen för att få blanketter att fylla i.