Vår förening leds av en förtroendevald styrelse. Styrelsens uppdrag sträcker sig över ett år och den väljs om på föreningens årsmöte. Styrelseledamot i bostadsrättsföreningen har tystnadsplikt när det gäller det som avhandlas på styrelsens sammanträden.

Exempel på styrelsens uppgifter
Olika personer i styrelsen jobbar med tyngdpunkt inom olika områden, men här följer några exempel på vad du som styrelseledamot kan göra för föreningen:

  • Sköta föreningens ekonomi
  • Planera underhåll av föreningens fastigheter och kringytor
  • Verkställa motioner som föreningens medlemmar röstat igenom på föreningsstämman
  • Ha kontakt med entreprenörer som föreningen anlitar
  • Samarbeta med husvärdsgruppen
  • Godkänna nya medlemmar
  • Svara på frågor från och ge information till föreningens medlemmar, mäklare och andra intressenter

Kontakta oss
Har du frågor och funderingar kring styrelsen och dess arbete går det bra att kontakta oss. Vill du maila går det bra att använda adressen info@grangen.se som når samtliga i styrelsen. Beroende på vilken typ av fråga det gäller kommer därefter lämplig person att svara.
 Det går självklart även bra att lägga en lapp i brevlådan till vår föreningsexpedition på Siljansvägen 56, men med risk att det då tar längre tid att få svar.

Nedan finns beskrivning av vilka personer som ingår i styrelsen.

 

Elisabet Broberg

 

 

Johan Strokirk

 

   

Kennerth Lilja

   

John Eriksson

   

Michele Gambierazzi

 

   

Rebecka Lindvall

 

   

Karin Paulsson

 

    Elinor Löverli
    Erik Lennerth  HSB-ledamot (utsedd av HSB Stockholm)