Svensk Markservice, vår entreprenör för vinterskötsel, har lovat att ta bort allt grus runt våra fastigheter nästa vecka, v 17.