En uppdaterad tidplan (till följd av den senarelagda leveransen av första lägenheten) finns nu upplagd på fönstersidan. Ni når den endera genom att klicka på menyn Ditt boende och där välja Fönsterbytet, eller att ni klickar på Fönsterbytet i menyn längst upp, bredvid Vanliga frågor.

Utöver den uppdaterade tidplanen finns även en förtydligande text med bild och video som beskriver funktionen om hur fönstren öppnas. Det finns även information om hur ni går vidare om ni har stora möbler i närheten av fönstren.