Entema har utfört åtgärder i våra tvättstugor – en maskin från Stora tvättstugan har flyttats till Lilla tvättstugan och fläktarna i torkrummen i Stora tvättstugan har tagits bort och kasserats. Torkrummen kan forsättningsvis användas för självtork. Anslag med information finns uppsatt i båda tvättstugorna. Dessutom har Entema utfört service på maskinerna.