Som vi meddelade i senaste medlemsinfobladet har vi sagt upp vårt nuvarande bredbandsabonnemang med Telenor fr o m 1 januari 2023. Telenor har nu skickat ut brev till alla boende där de bekräftar uppsägning av abonnemanget och begär den router vi har fått låna av dem i retur. Returen av routern ska ske inom 14 dagar efter att vårt abonnemang avslutats, dvs senast 14 dagar in på det nya året. Stockholms Stadsnät, vår nya bredbandsleverantör, kommer att skicka ut brev med information till alla boende och de kommer också att bjuda in till ett informationsmöte. Du kommer att få en ny router kostnadsfritt.