Stockholms Exergi planerar ett arbete på fjärrvärmenätet den 8 juni 2023.
Arbetet kommer att påverka alla lägenheter i Grängen.

Värme och varmvatten kommer att vara avstängt 8 juni kl. 8.00 – 17.00
Under avstängningen finns kallvatten tillgängligt som vanligt. 

Efter avstängningen kan fastighetens varmvatten behöva cirkuleras i upp till 10 minuter innan det blir varmt i kranen. 
Om det uppkommer problem efter avstängningen vänligen kontakta Storholmen.
Hälsningar Styrelsen