Vi hoppas att alla får fina helgdagar och en bra start på det nya året.
Tack för allt engagemang under året och vi ser fram emot fortsatt arbete tillsammans under 2024.

I början på året så kommer vi att ha ett möte med Stockholms Stadsnät för att summera det första året och diskutera de problem som vi ser att många har. Vi återkommer så snart vi har information från det mötet.