Medlemmar i HSB:s Brf Grängen kallas härmed till Extra Föreningsstämma, i Brf Grängens lokal Grängerian på Siljansvägen 58, Årsta måndagen den 17 juni 2024 kl 18:00.

Denna extrastämma berör de nya stadgarna som togs upp på den ordinarie stämman och är möte 2 av 2 för att godkänna stadgarna.

Läs mer här.