Den sista februari är sista dag för inlämning av motioner till årsstämman.