Om inget annat sägs gäller eventuella avgiftshöjningar alltid från 1 januari. Höjningarna behandlas och beslutas i samband med styrelsens budgetarbete under hösten. Information ges därefter i samband med medlemsinfoblad så snart som möjligt.

Did this answer your question?