Bostadsrättshavaren ansvarar för renhållning och snöskottning av balkongen. Föreningen ansvarar för underhåll och eventuell renovering av balkongerna för att bibehålla grundfunktionen av den. Det är inte tillåtet att ha balkonglådor hängandes på utsidan av balkongen, då det finns risk att de kan trilla ner och orsaka skador. Se även punkten Inglasning av balkong.

Did this answer your question?