För ett antal år sedan byttes våra tidigare elmätare ut och i samband med det förlorade avläsningsmätaren som sitter utanför respektive lägenhet sin funktion. Det är fritt fram att ta bort elkabeln till denna inne i lägenheten, OBS! på ett säkert sätt, men låt den gamla elmätaren i trapphuset sitta kvar. Det är OK att låta en elektriker byta ut proppskåpet i lägenheten till ett med automatsäkringar.

Did this answer your question?