Vår föreningsexpedition finns på Siljansvägen 56. Observera att det är den högra av dörrarna, märkt "Föreningsexpedition". (Inte att förväxlas med vår fastighetsskötares lokal, märkt "Fastighetsexpedition".) Styrelsens möten hålls i denna lokal. Ifall ni har meddelanden eller önskemål till Styrelsen, Valberedningen, Husvärdsgruppen eller Seniorklubben kan Föreningsexpeditionens brevlåda användas.

Did this answer your question?