Om insekter eller andra skadedjur upptäcks, kontakta Anticimex på telefon 075-245 10 00. Hänvisa till Grängens försäkring (Folksam försäkringsnummer 268637) samt föreningens organisationsnummer (702000-8020).

Did this answer your question?