Det är ej tillåtet att installera kattlucka i balkongdörren.

Did this answer your question?