Alla lägenheter har två olika lägenhetsnummer. Det gamla systemet är 1-258 och det nya är en fyrsiffrig numrering som alla lägenheter måste ha enligt Lantmäteriet. Då den fyrsiffriga bygger på vilken våning och vilken lägenhet man har i ordningen på den våningen är det många lägenheter som har samma fyrsiffriga nummer. Därför har vi beslutat att fortsätta använda det gamla unika numret, 1-258, för att veta vilken lägenhet ni menar. Bägge numren står på namnlistan på anslagstavlan i porten, föreningens interna nummer finns även på karmen på ytterdörrens utsida. För mer information om Lantmäteriets numrering hänvisar vi till Lantmäteriets hemsida. https://www.lantmateriet.se/sv/fastigheter/Fastighetsinformation/Lagenhetsregistret/registrets-innehall/#anchor-0

Did this answer your question?