Från och med våren 2019 anlitar föreningen Fastighetsägarna Service som markskötselentreprenör. De ansvarar för löpande underhåll av våra gårdar och rabatter. Detta innebär att de tar hand om gräsklippning, ogräsrensning och beskärning av träd, häckar och buskar.

Did this answer your question?