Under året delas ett antal blad med medlemsinformation ut till samtliga medlemmar. Dessa finns även att läsa här på hemsidan. Utöver dessa affischeras även annan information och händelser på våra anslagstavlor i portarna.

Did this answer your question?