Enligt § 9 i stadgarna är styrelsen skyldig att snarast, normalt inom en månad efter att kompletta underlag inkommit, ta beslut om medlemskap i föreningen för köparen av lägenheten. Styrelsen har gett vår förvaltare Storholmen mandat att godkänna nya medlemmar i föreningen under förutsättning att köparen är medlem i HSB Stockholm samt att den kan uppvisa en ekonomisk betalningsförmåga och att inga besvärande betalningsanmärkningar finns registrerade.

Did this answer your question?