Under vissa förutsättningar godkänner föreningen att två lägenheter slås ihop. Inför detta arbete gäller samma krav som när en lägenhet byggs om, d.v.s. intyg behöver hämtas från Stadsbyggnadskontoret om godkännande av rivning av vägg. Det behöver även finnas uttalande från sakkunnig tillgängligt innan styrelsen godkänner ombyggnaden.

I samband med en ihopslagning ändras inte den ekonomiska planen för föreningen (där alla fördelningstal och annat ingår). Detta innebär att rent officiellt kommer det fortfarande att vara två stycken lägenheter, vilket medför dubbla avgifter och även dubbla medlemskap i föreningen.

Did this answer your question?