För våra hushållssoppor betalar vi per kg som hämtas. Ju mindre som hamnar i soppåsen, desto bättre för såväl föreningens ekonomi som för miljön. Se även punkten Grovsopor, mer information om sortering av matavfall finns under menyn Ditt boende / Matavfall.

Information om olika typer av avfall och hur det ska sorteras finner du på

https://www.stockholmvattenochavfall.se/har-lamnar-du-avfall/lamna-avfall-privatperson/avfallsguiden-a-o/

Did this answer your question?