Våra stadgar finns under en egen rubrik i menyn Föreningen.

Did this answer your question?