Problem med störande grannar uppstår tyvärr då och då. Ifall ni anser er ha denna typ av problem med er granne finns nedanstående steg som hjälp. 1) Du måste först prata med den störande grannen och påtala problemet. Detta är en primär åtgärd som alltid måste genomföras, oavsett hur "jobbig" grannen är. 2) Om det inte hjälper, hör av er till styrelsen så kan vi bedöma om störningslistor ska delas ut till samtliga i den aktuella porten, samt intill-liggande portar. På störningslistan ska noteringar om vilka tider störningarna sker, samt vilken typ av störning det är. 3) Baserat på de störningslistor vi får in från de boende kan styrelsen besluta om att skicka ut en "Anmodan om rättelse" till berörd medlem. Detta brukar hjälpa. 4) Om störningarna fortsätter kan vi i förlängningen vräka den boende, men det ska gå ganska långt innan så sker (men det har hänt).

Did this answer your question?