Vår nuvarande tomträttsavgäld ligger fast fram till och med 2027.

Did this answer your question?