Eftersom föreningen inte var nöjda med vår föregående entreprenör för våra grönområden valde styrelsen att istället anlita Fastighetsägarna Service inför 2019. I samband med att de tillträdde sitt arbete genomfördes en genomgång av våra grönområden för att se vad som behövde göras runt om i föreningen. På samma sätt som vi boende har sett noterades ett antal platser där underhållet av växtlighet, framförallt buskar och häckar inte var bra och krävde större insatser.

För att kunna återställa häcken/buskaget till ett önskat utseende och funktion måste en föryngringsbeskärning ske. Detta innebär att beskära den någon/några decimeter över marken. Att enbart beskära på höjden skulle till exempel leda till att inga löv finns kvar och skulle istället ge ett ännu sämre intryck. 

Föryngringsbeskärning sker därför bland annat av syrenen utanför porten vid Åmänningevägen 18, spireor på innergården bakom Siljansvägen 43-45, delar av växtligheten runt lekplatsen som inte togs ner förra året, buskage vid portar på Siljansvägen 57, Siljansvägen 73, Åmänningevägen, häcken vid Årstavägen 113,  samt buskar vid trapporna vid Lilla 60 och baksidan Årstavägen 103.