Aktuell status för ombyggnaden av källarlokaler till lägenheter (på Siljansvägen 55 och Åmänningevägen 20) är att entreprenören för närvarande inväntar startbesked från Stadsbyggnadskontoret. Det beräknas komma inom en månad. Därefter påbörjas arbetet som till största del kommer att utföras inomhus, det behövs ingen ytterligare schaktning på utsidan för att få plats med de nya lägenhetsfönstren. Däremot kommer schaktning på ett ställe utanför Åmänningevägen 20 att behöva utföras för att plombera den gamla gasledningen som tidigare fanns i husen.

Mer information och tidplaner kommer löpande att ges här på hemsidan och i vår Facebookgrupp, samt även med anslag och utdelad information i pappersform i de berörda portarna.