Som en följd av arbetet med lokalombyggnaden kan elen idag (onsdag 20/11) behövas stängas av i hela eller delar av de fastigheter som berörs (Siljansvägen 55-57, Åmänningevägen 18-20 samt även Siljansvägen 43-45). Avbrottet beräknas ta max en timme.