Om ni känner att ni har lite svala och bubbliga radiatorer just nu beror det på att de som bygger om lokalerna tagit bort radiatorer men glömt bort att meddela fastighetsskötaren att fylla upp systemet med vatten igen.
Påfyllning pågår, så förhoppningsvis är värmen åter till det normala inom kort.