Föreningen har totalt 242 lägenheter, inräknat de fyra nya lägenheter som byggdes under våren 2020.

Did this answer your question?