Vid användning av s k Big Bags i samband med större renoveringar är det bl a viktigt att tänka på placeringen och att de inte blir stående längre än nödvändigt, läs mer på sidan Ombyggnad under menyn Ditt boende

Did this answer your question?