Rutin vid flytt från Brf Grängen

När du flyttar från din bostadsrätt i Brf Grängen är du skyldig att anmäla fel och brister i de delar av bostadsrätten som bostadsrättsföreningen ansvarar för enligt föreningens stadgar
§ 32 Bostadsrättsföreningens ansvar. Det omfattar bland annat bärande konstruktioner, ventilation, vatten, värme och avlopp.  

För att göra detta vänder du dig till Brf Grängens förvaltare Storholmen via e-post info@dwoqdirect.se eller via telefon 08-520 252 00 i god tid innan planerad försäljning och flytt. 

Vid flytt behöver du även säkerställa att:

  • Hyresavtal för parkeringsplats sägs upp
  • Hyresavtal för extra förråd eller lokal sägs upp
  • Bricka till tvättstuga lämnas till nya ägaren av bostadsrätten
  • Cyklar och barnvagnar inte lämnas kvar i föreningens cykelrum eller barnvagnsrum
  • Personliga tillhörigheter såsom grillar, pulkor, utemöbler mm inte lämnas kvar i föreningens offentliga utrymmen eller på föreningens gård.

Did this answer your question?